St Aidan's R O H WW11

St Aidan's R O H WW11
The Fallen of St Aidan's Parish 1939 - 1945 E Edward Limbert Bramhall

St Aidan's R O H WW11
The Fallen of St Aidan's WW11 Ernest Barker

St Aidan's R O H WW11
The Fallen of St Aidan's Parish 1939 - 1945 Elizabeth A Rossiter

St Aidan's R O H WW11
The Fallen of St Aidan's Parish 1939 - 1945 Sidney Airey